Biến khách duyệt web thành khách mua hàng thông qua công cụ chat kinh doanh mạnh mẽ

Quản lý hội thoại với khách hàng, tạo tin nhắn tự động, nhanh chóng nhận lịch sử mua hàng của khách hàng và tạo đơn từ khung chat, tập trung chat chuyển đổi đơn hàng.

  • Cầu hình ở tài khoản quản trị
  • Trả lời khách hàng từ web hoặc app
  • Quan sát hành vi lập lại của khách hàng để tự tin bán hàng
Đăng nhập để sử dụng

Chưa có cửa hàng ENET?Tạo ngay

fake
enetio
https://em.zonexion.com