Báo cáo vi phạm chính sách

Enet là nền tảng phần mềm dịch vụ hỗ trợ các doanh nghiệp tạo dựng nội dung, upload sản phẩm, bán hàng và vận hành online, mọi tài khoản được tạo phải chấp nhận điều khoản bản quyền nội dung số (DMCA), tuân thủ quy định thương mại điện tử nước sở tại và tuân thủ các điều khoản sử dụng của Enet

Nếu phát hiện các landing page, website vi phạm bản quyền nội dung số, bản quyền sản phẩm - thương hiệu, sản phẩm dịch vụ sai sự thật, mạo danh, hàng giả, hàm kém chất lượng,.. xin hãy cung cấp các thông tin xác thực bên dưới, nếu cái landingpage, website vi phạm chính sách, chúng tôi sẽ xoá khỏi hệ thống

 

 
 
fake
enetio
https://em.zonexion.com