Quản lý kinh doanh khi đang di chuyển 

Nhận thông báo tức thời, xem tổng quan hoạt động và doanh số của các cửa hàng trong ngày/tuần/tháng, quản lý đơn đặt hàng từ điện thoại của bạn.

  • Quản lý đơn hàng
  • Quản lý khách hàng
  • Quản lý tồn kho
  • Quản lý giao hàng
Đăng nhập để sử dụng

Chưa có cửa hàng ENET?Tạo ngay

fake
enetio
https://em.zonexion.com