ENET GSTUDY - GIẢI PHÁP GIÁO DỤC TOÀN DIỆN

Enet Gstudy là một nền tảng được phát triển trên tinh thần chia sẻ và khai phóng. Đây cũng có thể gọi là nền tảng kinh doanh giáo dục đương đại bởi nó liên kết 4 bên: Trường học, Nhà xuất bản, Thầy cô giáo và học sinh. Trong mô hình này, các bên có sự giao dịch hay chia sẻ nguồn lực để tất cả cùng đạt được mục tiêu như mong đợi.

  • Nhà xuất bản biên soạn và bán bản quyền nội dung toàn cầu
  • Trường học có thể soạn hoặc mua nội dung với chi phí thấp
  • Giáo viên có thể hợp tác nhiều trường học
  • Học sinh được đánh giá đúng năng lực

LTI - Tiêu chuẩn kỷ thuật mới để xây dựng nội dung bài giảng hấp dẫn - tăng tương tác

Thật dễ dàng để số hoá nội dung bài giảng đẹp có tính tương tác cao giữa học sinh và giáo viên

Click vào đây để dùng thử giải pháp trường học tất cả trong một

Kiến thức trọng tâm - cá nhân hóa giáo dục

 

Nhà trường dễ dàng thiết kế các chương trình học linh hoạt, hướng đến các nhóm đối tượng học viên có định hướng mực tiêu rõ ràng. Giáo viên cũng có thể cá nhân hoá giảng dạy để từng người học đạt được kết quả trong thời gian ngắn nhất.

Áp dụng công nghệ để tiết kiệm chi phí thời gian và tiền bạc

 

Giải pháp toàn diện cho các team sale, marketing và operation, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh. Tối ưu hoá chi phí phòng học và bản quyền nội dung nhờ kết hợp đào tạo online + offline

Kết quả nhìn thấy được theo thời gian thực

 

Các nhà quản lý có thể biết được sức khoẻ doanh nghiệp mọi lúc mọi nơi nhờ hệ thống báo cáo lợi nhuận và chi phí theo thời gian thực. Điều này giúp việc ra quyết định về thu hẹp hay mở rộng qui mô nhanh chóng và hiệu quả.

Đối tác của chúng tôi

Cùng liên kết hợp tác để thành công

Go to the SendGrid homepage

Đặt lịch tư vấn miễn phí

Mỗi tuần chúng tôi hỗ trợ tư vấn miễn phí 5 giờ, hãy đăng ký ngay hôm nay để được tư vấn miễn phí

Tiếp nhận 
Demo
Báo giá
Hợp đồng
 
fake
enetio
https://em.zonexion.com