Biến khách duyệt web thành khách mua hàng thông qua công cụ chat kinh doanh mạnh mẽ

Quản lý hội thoại với khách hàng, tạo tin nhắn tự động, nhanh chóng nhận lịch sử mua hàng của khách hàng và tạo đơn từ khung chat, tập trung chat chuyển đổi đơn hàng.

 • Cầu hình ở tài khoản quản trị
 • Trả lời khách hàng từ web hoặc app
 • Quan sát hành vi lập lại của khách hàng để tự tin bán hàng
Đăng nhập để sử dụng

Chưa có cửa hàng ENET?Tạo ngay

Thu thập dữ liệu

Tải các biểu mẫu từ Store vào site, chia sẻ chúng trực tuyến, nhận thông báo tức thì và quản lý tập trung dữ liệu của bạn một cách hiệu quả với ứng dụng dynamic form.

 • Tải ở Enet Store
 • Chia sẻ link hoặc nhúng vào các trang
 • Nhận thông báo qua email / app
 • Quản trị dữ liệu tại CRM, khu vực lead
Đăng nhập để sử dụng

Chưa có cửa hàng ENET? Tạo ngay

Landing Page chuyển đổi traffic thành cơ hội bán hàng

Tải các landing page từ Store vào site, chia sẻ chúng trực tuyến, nhận thông báo tức thì và quản lý tập trung dữ liệu của bạn một cách hiệu quả.

 • Tải ở Enet Store
 • Chia sẻ link
 • Nhận thông báo qua email / app
 • Quản trị dữ liệu tại CRM, khu vực lead
Đăng nhập để sử dụng

Chưa có cửa hàng ENET? Tạo ngay

xây dựng cộng đồng

Tập hợp các thảo luận, thành viên, live streams, chat, sự kiện, membership vào một nơi, dưới thương hiệu của bạn

 • Tạo bài chia sẻ, tạo sự kiện và lịch
 • Tương tác: Xem chia sẻ, góy ý kiến, tìm kiếm profiles
 • Live Chat 1-1, Interactive Events, Live Attendees
 • Quản trị tại công cụ meeting
222022cde91407ea9170442enetio
https://meeting.enet.io