6 lợi ích khi sử dụng phần mềm dịch vụ Saas

Enet Saas

Using a back-end or a front-end framework such as Laravel, React or Vue can become a tedious task, especially for those projects that don't need such complexity. Lately, I've been exploring some other options to build websites more simply.

 

1. Triển khai nhanh, chi phí thấp

Mô hình phần mềm dịch vụ được phát triển sẵn, nhiều đơn vị đang sử dụng, có khả năng triển khai trong ngày hoặc trong tuần, nhiều module độc lập có thể tích hợp với nhau: website tmđt, form mẫu thu thập thông tin khách hàng tiềm năng, landing page quảng cáo, đào tạo nhân sự, gơm đơn, quản lý kho hàng, giao nhận.

2. Phần mềm chất lượng cao

Luôn nhận các bản cập nhật mới, các công nghệ mới nổi, đảm bảo chất lượng dịch vụ và tính liên tục

3. Trải nghiệm khách hàng tốt hơn

Bao gồm nhiều dịch vụ có thể tích hợp với nhau, giúp dữ liệu thông suốt, liền mạch, khách hàng được chăm sóc nhanh chóng, gia tăng trải nghiệm tốt với thương hiệu.

4. Tập trung vào thế mạnh kinh doanh

Thay vì tiêu tốn nguồn lực vào việc phát triển hệ thống và đào tạo nhân sự, các doanh nghiệp sử dụng nguồn lực này vào phát triển kinh doanh và phục vụ khách hàng, vốn là thế mạnh của doanh nghiệpBao gồm nhiều dịch vụ có thể tích hợp với nhau, giúp dữ liệu thông suốt, liền mạch, khách hàng được chăm sóc nhanh chóng, gia tăng trải nghiệm tốt với thương hiệu.

5. Quản lý và tăng trưởng bền vững

Tăng trưởng với booking engine chuyên sâu cho từng ngành, với tính năng gom đơn, quản lý nhân viên kinh doanh, kho hàng, coupon khuyến mãi, quản lý đơn hàng, giao nhận. 

6. Dữ liệu tập trung

Dữ liệu cộng đồng, khách hàng, lịch sử mua hàng, coupon giảm giá nằm cùng hệ thống, giúp doanh nghiệp ra các quyết định kinh doanh nhanh chóng.

 

Up Next

This is the first part of this series. To keep it clean and simple, I will dedicate one article for each major step towards our project completion.

In the following parts, we will take it a step further and prepare your site for more complex pages and features, like:

  • creating a blog
  • connecting Eleventy to a headless CMS like Strapi
  • creating a simple e-commerce site

Follow me and subscribe to the newsletter to be the first to find out when I release them.


 

Chuyển đổi số
TMĐT, Khách sạn, Du lịch, Giáo Dục, Online Clinic

 

Leave a Reply

fake
enetio
https://em.zonexion.com