Hướng dẫn tạo mã liên thông đơn thuốc quốc gia cho Bác sĩ

Đăng kí mã liên thông của cơ sở khám chữa bệnh
Cơ sở làm việc việc toàn thời gian của Bác sĩ cần hoàn thành việc khai báo đã được cấp mã liên thông cơ sở trước, sau đó, Bác sĩ của cơ sở mới tiến hành khai báo để được cấp mã liên thông Bác sĩ. 

 

Đăng kí tài khoản Bác sĩ trên donthuocquocgia.vn
Bác sĩ truy cập website donthuocquocgia.vn, chọn phần đăng kí bác sĩ và điền đầy đủ thông tin đăng kí bao gồm tên đăng nhập và mật khẩu. Tên đăng nhập và mật khẩu phải có tối thiểu 8 kí tự. Sau đó, Bác sĩ đăng nhập lại vào tài khoản vừa đăng kí để khai báo thông tin. 

Một số lưu ý trong phần khai báo thông tin bác sĩ: 

  • 1/ Số chứng chỉ hành nghề không nhập dấu gạch chéo và dấu cách
  • 2/ Ở phần phạm vi hoạt động chuyên môn, nếu trong danh mục không có, Bác sĩ có thể nhập tay phạm vị hoạt động chuyên môn theo đúng chứng chỉ hành nghề
  • 3/ Nếu Bác sĩ được giao nhiệm vụ kê đơn thuốc gây nghiện hướng thần, tích chọn và tải lên quyết định của đơn vị (nếu có)
  • 4/ Chứng chỉ hành nghề chỉ nhận file pdf, ảnh đại diện chỉ nhận file png, jpg, jpeg
  • 5/ Ở phần cơ sở làm việc toàn thời gian, Bác sĩ tìm cơ sở khám chữa bệnh của mình trong danh mục

 

Sau khi điền đầy đủ thông tin, Bác sĩ chọn gửi hồ sơ để hoàn thiện khai báo. Hồ sơ khai báo của Bác sĩ sẽ được xét duyệt đầu tiên bởi Cơ sở khám chữa bệnh mà Bác sĩ đang làm việc toàn thời gian. Sau khi đã được duyệt ở cấp cơ sở, hồ sơ sẽ được chuyển lên duyệt bởi Cơ quan quản lý có thẩm quyền. Bác sĩ đăng nhập lại sau vài ngày để cập nhật trạng thái phê duyệt và tiếp nhận mã liên thông.

 

 

Kết nối mã liên thông Bác sĩ với phần mềm quản lý phòng khám Enet MeetDoctor
Sau khi đã có mã liên thông, Bác sĩ đăng nhập tài khoản được cấp lên Phần mềm Enet Meetdoctor để đính kèm vào mỗi đơn thuốc theo quy định của Bộ Y tế. Nếu gặp vấn đề trong quá trình tạo mã và liên thông đơn thuốc, Phòng khám và Bác sĩ liên hệ hotline 0856923139 để được nhân viên Enet MeetDoctor trực tiếp hỗ trợ.

Leave a Reply

fake
enetio
https://em.zonexion.com