Enet training về landing page & CRM cho top 25 thí sinh cuộc thi "Du Lịch & Cuộc Sống" trường đại học Kinh Tế TP Hồ Chí Minh.

Với vai trò là nhà cố vấn cho ban tổ chức cuộc thi, anh Đồng Hoàng Thịnh đề nghị Ban Tổ Chức đưa hành trình khách hàng vào đề thi, qua đó sinh viên được training về điểm chạm, biểu đồ thấu cảm, các cách thu thập thông tin khách hàng tiềm năng qua các kênh khác nhau trong đó có landing page, đồng thời chăm sóc các lead này, với mục tiêu chuyển đổi thành khách hàng.

 

1. Hành trình mua hàng của khách hàng là gì?

Là hành vi và sự tương tác của khách hàng trong quá trình mua một món hàng

 

2. Lead là gì?

Là thông tin có thể liên lạc được về một khách hàng tiềm năng.

 

 

 

 

Các bạn quan tâm có thể tải tài liệu 

Tải tài liệu buổi training

định dạng pdf

ENET xây dựng, triển khai & hỗ trợ công nghệ cho doanh nghiệp xuyên suốt quá trình chuyển đổi mô hình, số hoá, tiếp thị, tăng trưởng, tối ưu chuyển đổi. Enet hiện đang hỗ trợ các doanh nghiệp trong chuyển đổi số ngành khách sạn, lữ hành, sản xuất, tmđt, giáo dục và y tế

Leave a Reply

fake
enetio
https://em.zonexion.com